Het Centrum voor Economisch Welzijn is een niet-winstgevende, niet-partijgebonden onderzoeksteam die in het leven is geroepen om de behoeften van werknemers met een laag of gemiddeld inkomen in de discussie over het economisch beleid te betrekken. Het Centrum van Economisch Welzijn is van mening dat iedere werkende persoon een goede baan verdient met een eerlijk loon, betaalbare gezondheidszorg en pensioenzekerheid.

Om dit doel te bereiken verricht het Centrum voor Economisch Welzijn onderzoek naar de economische status van het werkende Nederlander. WE brengen de economische omstandigheden van werknemers met een laag of gemiddeld inkomen in kaart waardoor er verbeteringen in het beleid voor deze werknemers tot stand kunnen komen

Team